Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szkoła Podstawowa

 

 UWAGA!!! Przed przystąpieniem do czytania poniższej treści proszę zapoznać się z informacją umieszczoną bezpośrednio pod Rekrutacją

 

Przyjmowanie wniosków i zapisy
do pierwszej klasy
Szkoły Podstawowej w Grabowcu.

Etap postępowania – czynności, działania komisji rekrutacyjnej

Czynności rodzica

Termin

od

do

Zapisy dzieci – mieszkańców Gminy Grabowiec do pierwszej klasy
Szkoły Podstawowej w Grabowcu
– przyjmowanie „z urzędu”

Zapisy dzieci do nauki w pierwszej klasie Szkoły Podstawowej
w Grabowcu

Rodzic dziecka w wieku 7 lat (rok urodzenia 2014) lub dziecka w innym wieku, które powinno rozpocząć naukę w szkole podstawowej:

 • pobiera druk zgłoszenia ze strony internetowej lub z miejsca wyłożenia – przy wejściu do szkoły, od strony parkingu,
 • wypełnia zgłoszenie,
 • składa zgłoszenie, w określonym terminie, w wersji elektronicznej - na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pozostawia przy wejściu do szkoły, od strony parkingu

17 lutego 2021 roku

16 kwietnia 2021 roku

godz. 15:00

Rekrutacja dzieci – mieszkańców innych gmin niż Gmina Grabowiec

do przyjęcia do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Grabowcu
– rekrutacja uzupełniająca

Składanie wniosków
o przyjęcie
do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej
w Grabowcu

Rodzic dziecka w wieku 7 lat (rok urodzenia 2014) lub dziecka w innym wieku, które powinno rozpocząć naukę w szkole podstawowej :

 • pobiera druk wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej ze strony internetowej lub z miejsca wyłożenia – przy wejściu do szkoły, od strony parkingu,
 • wypełnia wniosek,
 • kompletuje dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnego (druki dostępne jak wniosek):
  • oświadczenie o wielodzietności;
  • orzeczenie dotyczące kształce-nia specjalnego, o niepełno-sprawności kandydata[1];
  • orzeczenie/-a niepełnospraw-ności rodzica lub obojga rodziców kandydata[2];
  • orzeczenie/-a niepełnospraw-ności rodzeństwa kandydata[3];
  • dokument o samotnym wycho-wywaniu kandydata w rodzinie[4];
  • dokument o objęciu kandydata pieczą zastępczą[5],
 • składa zgłoszenie wraz z dokumentami, w określonym terminie, w wersji elektronicznej - na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pozostawia przy wejściu do szkoły, od strony parkingu

17 lutego 2021 roku

16 kwietnia 2021 roku

godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wnios-ków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym wezwania przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej do uzupełnienia dokumentów.

 

19 kwietnia 2021 roku

21 kwietnia 2021 roku

godz. 10:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandy-datów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifi-kowanych

Zapoznanie się z listą kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifiko-wanych na stronie internetowej Zespołu Szkół

21 kwietnia 2021 roku

godz. 10:00

23 kwietnia 2021 roku

godz. 15:00

Postępowanie odwoław-cze:

- uzasadnienie komisji od-mowy przyjęcia kandyda-ta,

- rozpatrzenie ewentualne-go odwołania przez Dyrek-tora Zespołu

Wystąpienie o pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

Wniesienie ewentualnego odwołania do Dyrektora Zespołu.

21 kwietnia 2021 roku

godz. 10:00

30 kwietnia 2021 roku

godz. 14:00

Ogłoszenie, na stronie internetowej Zespołu, list dzieci z innych gmin przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Grabowcu

 

7 maja 2021 roku

godz. 10:00

 

 


[1]Dokument w postaci: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełno-sprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.))

[2]Dokument lub dokumenty jak w przypisie 1.

[3]Dokument lub dokumenty jak w przypisie 1.

[4]Dokument w postaci: prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację, albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

[5]Dokument poświadczający objęcie dziecka (kandydata) pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.).

 

 

I. Zgłaszanie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Grabowcu

 

Wszystkie dzieci mieszkające na terenie Gminy Grabowiec, które w roku szkolnym 2021/2022 winny rozpocząć naukę w klasie pierwszej będą przyjmowane do Szkoły Podstawowej w Grabowcu po zgłoszeniu złożonym do Zespołu Szkół w Grabowcu. Zgłoszenie w wersji edytowalnej jest dostępne tu (link do pliku Zgłoszenie do I klasy 2021_2022.doc) oraz w wersji do wydruku i ręcznego wypełnienia (link do pliku Zgłoszenie do I klasy 2021_2022.pdf) Zgłoszenia dzieci z terenu Gminy Grabowiec traktujemy jako rekrutację podstawową.

 

II. Wnioski o przyjęcie dzieci z innych gmin do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Grabowcu

 

 

Przewidujemy możliwość przyjęcia dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Grabowcu. Przyjęcie będzie przeprowadzone na zasadzie rekrutacji uzupełniającej. W obecnej sytuacji termin składania wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej jest taki sam jak termin zgłaszania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec, tj. do 16 kwietnia 2021 r.

Obecnie ograniczamy się do przyjmowania wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy w Szkole Podstawowej w Grabowcu. Wniosek w wersji edytowalnej znajduje się tutaj (link do pliku Wniosek I klasa 2021_2022.doc) w wersji do wydruku i ręcznego wypełnienia tutaj (link do pliku Wniosek I klasa 2021_2022.pdf). Przy kwalifikowaniu dzieci do przyjęcia będziemy brali pod uwagę następujące kryteria:

 1. Uczęszczanie rodzeństwa dziecka - kandydata do pierwszej klasy, do Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu - do przedszkola, szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego.
 2. Zobowiązanie rodziców do samodzielnego dowożenia i odbierania dziecka do i ze szkoły.
 3. Wielodzietność rodziny kandydata. Oświadczenie w wersji edytowalnej (link do pliku Oświadczenie_wielodzietność.doc) i do wydruku (link do pliku Oświadczenie_wielodzietność.pdf).
 4. Wydane w stosunku do kandydata orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, także – w stosunku do rodzica/-ów.
 5. Samotne wychowywanie dziecka. Oświadczenie w wersji edytowalnej (link do pliku Oświadczenie_samotny_rodzic.doc) i do wydruku (link do pliku Oświadczenie_samotny_rodzic.pdf).
 6. Pozostawanie kandydata pod pieczą zastępczą.

Każdemu z powyższych kryteriów będzie przyznane 10 punktów.

Kryteria wymienione w punktach 1 i 2 będą oceniane na podstawie zapisów we wnioskach. Pozostałe kryteria będą oceniane na podstawie dokumentów, które rodzice/opiekunowie złożą na wezwanie komisji rekrutacyjnej, w terminie możliwym do wykonania ze względu na sytuację zagrożenia epidemicznego.

Zespół Szkół w Grabowcu, w sytuacji wolnych miejsc w klasie/klasach pierwszych i małej liczby wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej, zastrzega sobie możliwość przyjęcia wszystkich kandydatów zgłoszonych we wnioskach, bez ustalania kolejności w rekrutacji uzupełniającej.

 

 

 

Rok Patrona

Szkoła dla Niepodległej

sto lat niepodległości

O Grabowcu

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Zespół Szkół w Grabowcu im. Henryka Sienkiewicza | Administrator strony UNIDEB