Pierwsza edycja: wrzesień – grudzień 2009
        W Szkole Podstawowej Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza klasa 2 a od września do grudnia 2009 r. realizowała I etap projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
        W I etapie projektu udział brało 18 uczniów, opiekunem była pani Elżbieta Pomazanka.

Opis projektu i jego efekty:
        Od września klasa 2 a uczestniczyła w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach Projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy". Na zajęciach poszerzaliśmy zdobytą wiedzę z różnych dziedzin życia, rozwijaliśmy umiejętności, zainteresowania i uzdolnienia. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z chustą animacyjną. To bajeczna kolorowa i wspaniała pomoc dydaktyczna, która przyciąga wzrok, wyzwala wiele emocji i zachęca do organizowania wspólnych zabaw. Sporo czasu spędziliśmy w kąciku teatralnym. W toku realizacji projektu uczestniczyliśmy w ciekawych zabawach i konkurencjach sprawnościowych. Największą popularnością cieszyły się szczudła. W zabawach wykorzystywaliśmy „Studnię Jakuba”, „Ser szwajcarski”, „Mozaikę XXL”, „Gąsienice i Pieski”. Chętnie sięgaliśmy po gry planszowe. Braliśmy udział w zajęciach literackich. Słuchaliśmy bajek-grajek. Układaliśmy własne bajki, baśnie i opowiadaliśmy historyjki obrazkowe. Czytaliśmy wiersze, bajki i baśnie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się instrumenty perkusyjne. Poznaliśmy nowe techniki plastyczne, między innymi mozaikę pałeczkową i malowanie na szkle. Pracując z Logiko Piccolo uczyliśmy się logicznego myślenia i samodzielności.
        Aktywnie i mile spędzony czas podczas zajęć na długo pozostanie w naszej pamięci.
        W grudniu w obecności rodziców, wicedyrektora szkoły i uczniów klasy 1, którzy wezmą udział w II etapie Projektu zakończyliśmy I etap Projektu pokazem pt. "Świat bajek i baśni".
        Na zakończenie projektu wychowawca wraz z uczniami przygotował pokaz efektów pracy uczniów, podczas którego rodzice mogli z satysfakcją obserwować swoje dzieci, śpiewające, grające na instrumentach perkusyjnych, tańczące i prezentujące teatrzyk kukiełkowy, wykonujące przeróżne zadania w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań.
        Projekt przyniósł uczniom podstawy do wszechstronnego rozwoju kreatywności, celowości poznawczej i otwartości na wiedzę, wpłynął na poprawę jakości edukacji poprzez modernizację treści i metod kształcenia. Dostarczył elementarnej wiedzy o sobie i świecie.
        Dzięki udziałowi w Projekcie szkoła otrzymała bezzwrotny zestaw środków dydaktycznych o dużej wartości w celu zorganizowania na ich bazie trzech Ośrodków Zainteresowań Dziecięcych. Nasza szkoła poprzez udział w tym Projekcie zapewniła uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju oraz kształtowanie kompetencji kluczowych, wspierając rozwój jego zdolności indywidualnych tak, aby umiał wykorzystać je w życiu. Projekt ten zainspirował nauczycieli i rodziców do innego spojrzenia na dziecko i jego możliwości edukacyjne. Pozwolił zintegrować działania domu rodzinnego i szkoły na rzecz rozpoznania profilu inteligencji dziecka i zapewnienie mu właściwych warunków dla rozwoju jego” mocnych” stron i budowania wysokiej samooceny.
        Projekt przyniósł uczniom podstawy do wszechstronnego rozwoju kreatywności, celowości poznawczej i otwartości na wiedzę, wpłynął na poprawę jakości edukacji poprzez modernizację treści i metod kształcenia. Dostarczył elementarnej wiedzy o sobie i świecie. Podczas zajęć rozwijano wśród dzieci ciekawość poznawczą, kreatywność, logiczne i twórcze myślenie, wykorzystywano starannie dobrane środki dydaktyczne, z którymi uczniowie chętnie pracowali. Zajęcia były dla dzieci atrakcyjne, zgodne z ich zainteresowaniami i zdolnościami. Odbywały się w szkole w oparciu o powstałe Ośrodki Zainteresowań oraz poza nią.
        Nauczyciel prowadzący zajęcia dbał o to, by rozwijać aktywność twórczą dzieci, wzmacniać słabsze inteligencje i rozwijać inteligencje dominujące. Rozbudzał zaradność i samodzielność dzieci, pogłębiał umiejętność współpracy w grupie oraz zainteresowania i otwartość na wiedzę.
        Na zakończenie I etapu Projektu uczniowie otrzymali pacynki „myszki”, jako podziękowanie za udział w Projekcie. Realizacja zadań w ramach powyższego Projektu sprawiła dzieciom wiele radości i satysfakcji, co jednoznacznie potwierdza sens uczestnictwa w niniejszym Projekcie.
        Wszystkie pomoce zostały uroczyście przekazane klasie 1 jako uczestnikom II etapu Projektu.
        Uczniowie w dalszym ciągu bardzo chętnie korzystają z pomocy Projektu: mikroskop, akcesoria sportowe, instrumenty perkusyjne, które są wykorzystywane podczas zajęć lekcyjnych.

Zdjęcia

Prezentacja efektów
Zabawy w ośrodkach tematycznych

Druga edycja: grudzień 2009 – czerwiec 2010
        II etap Projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" trwał od 1 grudnia 2009 r. do 20 czerwca 2010 r.

Opis projektu
        Po określeniu profilu inteligencji dzieci pracowały w trzech ośrodkach zainteresowań: językowym, wizualno – przestrzennym, matematyczno – logicznym.
        Pierwszy Ośrodek Zainteresowań sprzyjał rozwijaniu szczególnie inteligencji językowej, interpersonalnej i intrapersonalnej.
        Drugi Ośrodek Zainteresowań sprzyjał rozwijaniu szczególnie inteligencji wizualno – przestrzennej, muzycznej, ruchowej oraz interpersonalnej i intrapersonalnej.
        Trzeci Ośrodek Zainteresowań sprzyjał rozwijaniu szczególnie inteligencji matematyczno – logicznej, przyrodniczej, interpersonalnej i intrapersonalnej.
        Dzieci z II etapu pracowały wokół tematu ,,Świat zwierząt w literaturze”. W trakcie realizacji Projektu odbyła się między innymi wycieczka do ZOO w Zamościu, w czasie zajęć dzieci przygotowały teatrzyk, którym pochwaliły się podczas uroczystości z okazji Dnia Dziecka na pikniku rodzinnym oraz Dniu Mamy w szkole.
        Na zakończenie Projektu odbył się pokaz. Dzieciaki zaprezentowały zdobyte umiejętności przed swoimi rodzicami i innymi członkami rodzin.
Najważniejsze efekty Projektu
Uczniom:
- pozwolił uczestniczyć w atrakcyjnych zajęciach,
- odkryć dotąd nieznane zainteresowania,
- rozwinąć posiadane zdolności, umiejętności i inteligencje,
- wzmocnić wiarę we własne siły,
- poznać ciekawe pomoce,
- pokonać lęki, tremę przed publicznymi występami,
- ćwiczyć inteligencje słabiej rozwinięte poprzez wykorzystanie lepiej rozwiniętych,
- dał wiarę w sukces.

Nauczycielowi:
- uatrakcyjnić codzienne zajęcia,
- zdobyć dodatkowe informacje o swoich uczniach,
- wzbogacić warsztat pracy,
- poznać ciekawą literaturę dotyczącą inteligencji,
- wzmocnić kontakty z rodzicami.

Rodzicom:
- uzyskać wiedzę na temat "Inteligencji wielorakich" H. Gardnera,
- współtworzyć profil swojego dziecka poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania ankiety,
- zdobyć wiedzę na temat tego, jakim potencjałem dysponuje ich dziecko,
- czynnie uczestniczyć w rozwoju dziecka.

Szkole:
- realizować innowacje poprzez uczestnictwo w projekcje UE,
- umożliwić nauczycielowi wzbogacenie warsztatu pracy,
- pozyskać nowe, ciekawe pomoce dydaktyczne,
- wzmocnić współpracę z rodzicami.
        Naszą pracę obrazuje prezentacja: „Pierwszaki – nasze działania”.

Prezentacja:
„Pierwszaki – nasze działania” (pdf)

Trzecia edycja: listopad 2010 – czerwiec 2011
        Od 2 listopada 2010 roku w naszej szkole rozpoczął się III etap Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. W projekcie biorą udział uczniowie kl. I b (20 uczniów) wraz z wychowawczynią panią Lucyną Marnik.

To nasza klasa


        W czasie wakacji została odnowiona i przystosowana do wymogów Projektu nowa sala zajęć. Jest to sala nr 10, w której mieści się klasa I b. Tu zostały przeniesione pomoce dydaktyczne. Zostało zmienione wyposażenie sali w nowe meble. Szkoła zakupiła sześciokątne stoliki, nowe krzesełka i meble. Na bazie materiałów i pomocy w sali zostały utworzone cztery Dziecięce Ośrodki Zainteresowań: językowy, matematyczno – logiczny, ruchowy, wizualno – przestrzenny.
        17 listopada 2010 r. zostało przeprowadzone spotkanie z rodzicami „Wywiadówka inaczej”, na którym zapoznano rodziców z istotą Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” wykorzystując prezentację multimedialną.
        W listopadzie wzięliśmy udział w konkursie plastycznym „Bawię się o każdej porze roku” organizowanym przez Grupę Edukacyjną S.A. Na konkurs została wysłana praca Oliwii Adamczuk. Zakwalifikowane do konkursu prace można obejrzeć klikając na link.
        Zdjęcia: Projekt Pierwszaki - kalendarze
        Praca z dziećmi prowadzona jest podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz na dodatkowych zajęciach, które rozpoczęły się 3 stycznia 2011 roku - 3 godz. tygodniowo. Realizacja zajęć dodatkowych odbywa się pod hasłem "Odkrywamy i poznajemy świat przyrody".
        Projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dzieci, kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Rozwija umiejętności uczniów, podnosi ich wiedzę, dostarcza elementarnej wiedzy o świecie. Efekty naszych działań zostaną zaprezentowane podczas spotkania z rodzicami w czerwcu 2011 r.

Galeria zdjęć
 1. teatrzyk kukiełkowy z wykorzystaniem warzyw
 2. zabawy z chustą animacyjną na sali zabaw
 3. zabawy w ośrodkach zainteresowań
 4. plakat o zimie
 5. karnawał bałwanków
 6. teatrzyk cebulowy
 7. inscenizacja o wiośnie
 8. wycieczka do wiosennego lasu
 9. zajęcia w GOK-u
 10. w gospodarstwie rolnym
 11. pierwszaki na wiosennej łące
 12. podsumowanie projektu edukacyjnego "Pierwszaki"