Program profilaktyczny „Znajdź właściwe rozwiązanie”
realizowany w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

Program


Realizacja programu

-      Happening