Program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę.”
realizowany w Szkole Podstawowej
Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu profilaktycznego „Nie pal przy mnie, proszę”.
Organizatorem tego projektu jest Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Zamościu.
Program jest realizowany od listopada 2012 r. do końca kwietnia 2013 r.
Adresatem są uczniowie klas I-III i ich rodzice.

Plan działań do realizacji na rok szkolny 2012/2013.