Projekty edukacyjne - realizacja

rok szkolny 2012/2013


Projekt edukacyjny - „Jak człowiek wpływa na otaczające środowisko? – Dzień Ziemi”
      Otaczająca nas przyroda potrzebuje „wsparcia” od nas ludzi, ponieważ zauważa się często działalność człowieka skierowaną przeciwko naturze, wbrew jej oczekiwaniom, chociaż ona milczy nie wołając o pomoc. Może takie postępowanie nie jest celowe z naszej strony, ale współczesny człowiek idąc w kierunku zysku, zdobywania bogactwa, podążając za szybkim rozwojem cywilizacji, nie zważa na to, co złego wokół czyni. Efektem działalności człowieka jest zdegradowane środowisko.
     Proponowany projekt ma na celu pokazać ludziom ich nieodpowiednie traktowanie przyrody i uświadomić, że właśnie przyroda jest podstawową jednostką dającą życie na Ziemi, więc nie warto jej niszczyć, choćby ze względu na własne dobro. Natomiast działania tego typu wśród uczniów mają wykształcić wśród nich poczucie odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska.
Opis projektu, Prezentacja
Podsumowanie projektu - zdjęcia

Projekt edukacyjny
      Kuchnia brytyjska - zwyczaje żywieniowe krajów anglojęzycznych - Projekt edukacyjny realizowany przez uczniów gimnazjum.
Prezentacja 1, prezentacja 2
Podsumowanie projektu - zdjęcia

Projekt edukacyjny "Moja Mała Ojczyzna"
      Projekt edukacyjny „Grabowiec – Moja Mała Ojczyzna” to cykl 4 prezentacji wykonanych przez uczniów klasy 2B i 3B.
Prezentacja 1, prezentacja 2, prezentacja 3, prezentacja 4.
Podsumowanie projektu - zdjęcia

Projekt edukacyjny - Czy zagraża nam miażdżyca?
Czy zagraża nam miażdżyca?
Podsumowanie projektu - zdjęcia