Program "Trzymaj formę - VII edycja"
rok szkolny 2012/2013


Program „Trzymaj formę" współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.
dla młodzieży       dla rodziców       dla nauczycieli
Nasze działania

ZAJĘCIA FITNESS – 2 razy w tygodniu:      
WTOREK 1800 – 2000
CZWARTEK 1800 – 2000
W zajęciach sportowych chętnie uczestniczą kobiety oraz nieliczni mężczyźni.
Harmonogram zajęć:
1. Zajęcia w sali korekcyjnej: rowerki stacjonarne, steppery i ciężarki, inne przybory gimnastyczne - godz. 1800 – 1900
2. Aerobic - godz. 1900 – 1930
3. Ćwiczenia specjalne na poprawę sylwetki - godz. 1930 – 2000


Rajd rowerowy

    W ramach projektu „Trzymaj formę” został zorganizowany w maju rajd rowerowy klasy pierwszej gimnazjum po terenach gminy Grabowiec. Organizacją zajęła się Iwona Karczmarz, a opiekunem był ks. Paweł Głowik. Rajd miał umożliwić poznanie okolicznych terenów i być zachętą dla młodzieży do prowadzenia aktywnego stylu życia.

    Dnia 24.01.2013 r. w hali sportowej Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu odbył się
VII Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Grabowcu.
W turnieju sportowym brało udział pięć drużyn ze szkół:
1. Gimnazjum Stary Zamość,
2. Gimnazjum Płoskie,
3. Gimnazjum Sitaniec,
4. Gimnazjum Grabowiec I,
5. Gimnazjum Grabowiec II.
Główne cele imprezy:
Popularyzacja piłki siatkowej.
Integracja młodzieży i nauczycieli przez sport.
Recepta na organizację czasu wolnego. Przygotowanie uczennic do zawodów w przyszłym roku szkolnym.
Wdrażanie do zasad „fair play”.


Na lodowisku

    Przy współpracy z Zespołem Szkół im. Henryka Sienkiewicza, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z asystentem ks. Pawłem Głowikiem i opiekunem Hanną Pedowską wybrało się na lodowisko w Zamościu, aby trzymać formę i prowadzić zdrowy tryb życia. Wyjazd miał miejsce w grudniu.Czy zagraża nam miażdżyca? - projekt edukacyjnyAnkieta dotycząca wiedzy o miażdżycy
Prezentacja na temat miażdżycy
talerz zdrowia