Program profilaktyczny „Znajdź właściwe rozwiązanie”
realizowany w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu
rok szkolny 2012/2013

                 

Harmonogram działań


      W roku szkolnym 2012/2013 przystąpiliśmy do trzeciej edycji programu.
Główne cele i założenia programu to:
1.Integracja grupy. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia.
2. Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza.
3. Uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem sposobów odmowy.
4. Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami.
5.Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowaniu ważnych umiejętności w kontaktach z innymi ludźmi.
      Projekt w bieżącym roku szkolnym będą realizowały klasy IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum.
      Pracę w ramach programu rozpoczęliśmy od zapoznania z założeniami programu i opracowania harmonogramu działań.

Realizacja


     W styczniu 2013r. uczniowie uczestniczący w programie profilaktycznym przygotowali materiały dotyczące celów i założeń programu, szkodliwości i skutków palenia papierosów. Wykonali gazetkę, która umieszczona została na korytarzu szkolnym jako informacja dla uczniów na temat realizowanego programu.