Gimnazjum Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu
         W maju 2002 roku nasze gimnazjum przystąpiło do projektu "Zapomniana przeszłość - wielokulturowe tradycje Lubelszczyzny" realizowanego przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"" w Lublinie.

         Dzięki nawiązanej współpracy założyliśmy w czerwca 2002 roku "Szkolny Klub Odkrywców - Ścieżkami Pamięci" ,którego opiekunem jest nauczycielka historii Elżbieta Widyma. Aktualnie klub skupia 24 członków.

         W październiku 2002 r. otrzymaliśmy licencję na jego prowadzenie.

         Głównym celem naszej działalności jest poznawanie przeszłości naszej miejscowości, przy jednoczesnym włączeniu się w życie społeczne i kulturalne naszej gminy. Dzięki podjętym działaniom chcemy lepiej poznać naszą Małą Ojczyznę.

         Zakładając klub postanowiliśmy wykonać w roku szkolnym 2002/2003 następujące zadania:

Ø      przeprowadzić wywiady ze starszymi ludźmi pamiętającymi okres przedwojenny,

Ø      wykonać tablice poświęcone Władysławowi Czachórskiemu,

Ø      stworzyć prezentację multimedialną "Dawne dworki szlacheckie na terenie gminy Grabowiec",

Ø      gromadzić informacje o Żydach i Ukraińcach mieszkających przed II wojną na obszarze gminy Grabowiec.

 

 

 

Oto efekty naszej pracy:


Przeprowadzone wywiady

Wykonane tablice

Galeria zdjęć starego Grabowca i okolic

Stare dokumenty

Informacja o Żydach i Ukraińcach

 

 

 


         Ważnym wydarzeniem dla naszej społeczności szkolnej i gminnej była prezentacja naszych osiągnięć i działań w "Ośrodku Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie, 17 września 2002 r.

         W czasie prezentacji przedstawiliśmy historię i wielokulturowość Grabowca, związki Czachórskiego z Sienkiewiczem, pokazaliśmy prezentację multimedialną Moja parafia, wystawę rzeźby pana Tadeusza Nosko, program "Edukacji regionalnej - dziedzictwo kulturowe regionu lubelskiego" oraz "Słowniczek z zakresu gwary lokalnej"autorstwa Elżbiety Widymy.  Nasze działania, to nie tylko przeszłość, ważne miejsce w codziennej pracy zajmuje komputer, zaprezentowaliśmy naszą drogę do otrzymania prestiżowego Znaku Jakości Interkl@sa.

         Nasza prezentacja w Lublinie bardzo się podobała, za co otrzymaliśmy wyróżnienia oraz podziękowania od władz wojewódzkich i miejskich.

 

 

 

Zdjęcia z naszej prezentacji w Lublinie

 

 

 

         Lubelska prezentacja Grabowca przyczyniła się do naszej promocji, pisały o nas gazety: Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni, Gazeta Wyborcza, natomiast w TVP 3 Lublin wyemitowano film o Grabowcu. Dzięki temu wielu rodaków zainteresowało się przeszłością Grabowca, zaczęto przekazywać nam stare zdjęcia, które prezentujemy oraz dokumenty z XIX wieku - przekazane przez pana Andrzeja Kaczmarczyka z Lublina.

 

O autorach strony