Programy nauczania opracowane przez naszych nauczycieli

        "Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie lubelskim" (autor Elżbieta Widyma (Lisiuk)) - program nauczania dla gimnazjum dopuszczony do użytku szkolnego przez MEN, nr DKW - 4014 - 120/00.

        "Wychowanie fizyczne w gimnazjum o rozszerzonym zakresie wymagań sprawnościowych" (autor Hanna Pedowska) - program nauczania wychowania fizycznego w gimnazjum o rozszerzonym zakresie wymagań sprawnościowych dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, nr DKW - 4014 - 97/00.

Zdjęcia z uroczystości szkolnych

        Zdjęcia z uroczystości szkolnych, z życia zespołu są do pobrania w wersji elektronicznej w bibliotece szkolnej:
- 10 CD z roku szkolnego 2002/2003
- 3 CD z roku szkolnego 2003/2004
- 6 CD z roku szkolnego 2004/2005
- 5 CD z roku szkolnego 2005/2006
- 7 CD z roku szkolnego 2006/2007
- 9 CD z roku szkolnego 2007/2008
- 5 CD z roku szkolnego 2008/2009

Prezentacje multimedialne wykonane przez naszych nauczycieli

Prezentacje:

Kasety video wykonane przez naszych nauczycieli

Ostatnia aktualizacja: 18.07.2010