Rozmiar: 8002 bajtów

      29 kwietnia 2003 roku odbyło się w naszym gimnazjum spotkanie gimnazjalistów z Gimnazajum w Uchaniach, Gimnazjum w Sitnie, Gimnazjum w Miączynie, Gimnazjum w Trzeszczanach, Gimnazjum w Krasnodrodzie oraz oczywiście Gimnazjum w Grabowcu.

      Gościem spotkania była starsza wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie – Delegatury w Zamościu: Lucyna Łasocha.

      Spotkanie odbyło się pod hasłem "Co robimy w naszej szkole..."


      Plan spotkania:
  1. Powitanie zaproszonych gości
  2. Prezentacja o Grabowcu
  3. Debata "Chcę być Europejczykiem"
  4. Prezentacja Szkolnych Klubów Europejskich "Euroludków", "Eurolandi" i "Eurogim"
  5. Prezentacja Szkolnego Klubu Odkrywców "Ścieżkami pamięci"
  6. Występ taneczny "Euroludków"
  7. "Przyroda potrzebuje przyjaciół" - informacja o Alercie Ekologiczno-Zdrowotnym
  8. Zwiedzanie Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza
  9. Obiad
  10. Zwiedzanie Regionalnej Izby Pamięci