Co się wydarzyło w lipcu 2005 roku?

dzień informacja
7 ZS - Przetarg na dowóz dzieci do zespołu w roku szkolnym 2005/2006.
11 ZS - Posiedzenie komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
.. ZS - Prace remontowe.

Co się wydarzyło w czerwcu 2005 roku?

dzień informacja
1 P,SP - Imprezy z okazji Dnia Dziecka.
1 ZS - Udział reprezentacji zespołu w uroczystości przyznania Lubelskiej Nagrody Ekologicznej "Suseł" - w Lublinie.
1-2 ZS - Wycieczka: Oblęgorek-Kielce.
3 ZS - Udział w olimpiadzie piłki siatkowej w Trzeszczanach.
2-5 ZS - Udział reprezentacji zespołu w XIII Ogólnopolskim Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich w Ziębicach.
1-15 SP - Wycieczka: Kazimierz Dolny-Nałęczów.
16 ZS - Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej.
13 ZS - Zebranie Rady Rodziców.
24 ZS - Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej.
24 SP - Uroczystość zakończenia zajęć.

Co się wydarzyło w maju 2005 roku?

dzień informacja
3 SP - Montaż słowno - muzyczny "Matce Bożej - Królowej Polski".
4 G - Konkurs matematyczny "Sienkiewicz w liczbach".
10 G - Dzień Europejski.
10 ZS - Uczestniczyliśmy w uroczystości wręczania certyfikatów sieci szkół promujących zdrowie w Lublinie.
11 ZS - Spotkanie z poetką Stanisławą Burdą.
5,13 ZS - Dni Biblioteki.
16 SP - Spotkanie z pieśnią Maryjną.
17 SP - Konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej.
18 SP - Uroczystość sadzenia Dębów Papieskich.
18 ZS - Wyjazd na przedstawienie teatralne "Król Maciuś I".
18 ZS - Wystawa prac "Wędrówka śladami Ojca Świętego".
19 P - Wyjazd na basen do Zamościa.
20-21 ZS - Rajd po Roztoczu.
23 G - Zebranie dyrekcji z rodzicami uczniów klasy III.
24 SP - Zwiedzanie miejsc sakralnych Krasnobród - Zwierzyniec.
30 SP - Wycieczka do bibliotek w Zamościu.
31 SP - Konkurs "Najpiękniejsze regiony Francji".

Co się wydarzyło w kwietniu 2005 roku?

dzień informacja
1 SP - Grupa uczniów wraz z nauczycielami uczestniczyła w spotkaniu integracyjnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zamościu.
5 SP - Szkoła przystąpiła do Alertu Ekologiczno - Zdrowotnego.
5 SP - Sprawdzian zewnętrzny dla uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej.
5 G - Chwilą ciszy uczciliśmy pamięć Papieża Jana Pawła II.
6 SP - Chwilą ciszy uczciliśmy pamięć Papieża Jana Pawła II.
7 ZS - Biorąc się za ręce utworzyliśmy łańcuch modlitwy i serc w intencji Ojca Świętego.
9 SP - Wyjazd na basen do Zamościa.
13 SP - Święto Służby Zdrowia.
15 P - Święto Służby Zdrowia.
22 G - Turniej Ekologiczny.
25 G - Egzamin gimnazjalny dla uczniów klasy trzeciej gimnazjum (cz.I).
25 SP,G - Prezentacja multimedialna "Nasze hymny narodowe".
26 G - Egzamin gimnazjalny dla uczniów klasy trzeciej gimnazjum (cz.II).
27 SP - Wycieczka do Urzędu Gminy Grabowiec.
29 P - Apel z okazji "Dnia Ziemi".
29 SP - Czerwonokrzyska wiosna.
29 SP - Konkurs czytelniczy - "Komputer nie zastąpi książki".

Co się wydarzyło w marcu 2005 roku?

dzień informacja
4 SP - Konkurs "Mistrz Rachunków".
8 G - Akademia - Dzień Kobiet.
9 G - Konkurs "Mistrz Rachunków".
11 SP - Konkurs "Mistrz Ortografii".
14 G - Konkurs "Mistrz Ortografii".
15 SP - Konkurs międzyklasowy "Gazetka o tematyce ekologicznej".
15 SP - Eliminacje gminne konkursu - "Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego".
16 G - Konkurs języka niemieckiego dla uczniów klasy pierwszej.
17 ZS - Konkurs "Kangur 2005".
17 SP - Konkurs międzyszkolny "Przyrodniczo - ekologiczno - zdrowotny".
G - Turniej Sztuki Recytatorskiej im. B. Leśmiana - eliminacje szkolne.
18 G - Wyjazd do Zamościa na dni otwarte szkół ponadgimnazjalnych.
18 G - Wyjazd do Miączyna na rozgrywki sportowe.
20 ZS - Otwarcie w GOK-u wystawy malarskiej "Uroki natury" - nauczycielki plastyki w zespole Zofii Greniuk.
21 SP - Powitanie wiosny.
21 G - Wycieczka do kina w Zamościu.
21 ZS - Dzień Wiosny w Europie.
21 G - Spotkanie z dziennikarzem Krzysztofem Czarnotą.
21 P - Powitanie wiosny.
23 SP - Wycieczka do kotłowni ekologicznej.
23 ZS - Spotkanie "Tradycje świąteczne".
30 ZS - Spotkanie dyrektora z uczniami klasy VI szkoły podstawowej.

Co się wydarzyło w lutym 2005 roku?

dzień informacja
3 G - Dyskoteka.
3 SP - Wycieczka do Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu.
8 ZS - Dzień Bezpiecznego Internetu.
9 ZS - Przedstawienie teatralne.
10 G - "Kulig".
14 ZS - Poczta "walentykowa".
17 ZS - Spotkanie uczniów z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.
15 G - Spotkanie dyrektora z uczniami klasy III dotyczące zachowania oraz nauki.
16 16 - Konkurs plastyczny - "Uroki zimy".
18 G - Konkurs ekologiczny międzyklasowy "Jestem częścią przyrody".
21 G - Spotkanie dyrektora z rodzicami uczniów klasy trzeciej.
22 P - Konkurs recytatorski "Mówię pięknie".
23 ZS - Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej.
24 SP - Międzyszkolne zawody matematyczne.
24 SP - Konkurs literacki "O pióro Sienkiewicza".
28 SP - Spotkanie dyrektora z rodzicami uczniów klasy szóstej.

Co się wydarzyło w styczniu 2005 roku?

dzień informacja
18-20 SP - Zajęcia i zabawy w czasie ferii.
17-19 ZS - Ferie w bibliotece szkolnej.
18-20 SP - Zajęcia i zabawy w czasie ferii.
14 P - Dzień Babci.
14 SP - Spotkanie z twórcą ludowym.
12 ZS - Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej (klasyfikacja).
12 G - II etap konkursu "Parki krajobrazowe".
12 G - Próbny egzamin gimnazjalny (część matematyczna).
11 G - Próbny egzamin gimnazjalny (część humanistyczna).
10 P - Turniej opiekunów przyrody.
7 P - Konkurs na najładniejszą ozdobę choinkową.
5 SP - Spotkanie rodziców uczniów klas I - III ze szkolnym pedagogiem na temat "Granice w wychowaniu"(godz. 900).

Co się wydarzyło w grudniu 2004 roku?

dzień informacja
22 G - Sejmik dotyczący ochrony środowiska "Wpływ stanu środowiska na zdrowie ludzi".
22 SP,G - Spotkanie wigilijne w bibliotece.
22 SP - Jasełka.
21 G - Turniej Fizyczny.
21 SP - Pasowanie na czytelników biblioteki szkolnej uczniów klasy pierwszej.
21-22 ZS - Spotkania "Tradycje bożonarodzeniowe".
21 P - Jasełka.
SP - Konkurs czytelniczy "Fragmenty prozy Henryka Sienkiewicza".
21 G - Konkurs czytelniczy "Fragmenty Biblii i mitów".
22 P - Koncert dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
21 G - Konkurs czytelniczy "Fragmenty Biblii i mitów".
21 ZS - Inscenizacja "Tradycje Bożonarodzeniowe".
21 SP - Konkurs czytelniczy "W kręgu sienkiewiczowskich bohaterów".
17 SP - Konkurs czytania "Czytaj z radością, słuchaj z przyjemnością".
17 ZS - Dzięki harcerzom Betlejemskie Światło Pokoju w szkole.
15 ZS - Spotkanie z pisarzem Krzysztofem Czarnota.
15 SP - Konkurs plastyczny "Tradycje Bożonarodzeniowe".
14 SP,G - Wyjazd do Domu Dziecka w Łabuniach.
3 SP - Wycieczka do Hrubieszowa - zwiedzanie Muzeum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

Co się wydarzyło w listopadzie 2004 roku?

dzień informacja
30 G - Konkurs międzyklasowy z cyklu "Nam Sienkiewicz patronuje".
25 ZS - Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej.
25 SP - Konkurs plastyczny o krajach Unii Europejskiej.
25 G - Zabawa andrzejkowa.
25 SP - Spotkanie z policjantem.
24 SP - Andrzejki "Salon wróżb".
24 SP - II Międzyszkolne Spotkanie Integracyjne.
23 SP - Wieczornica zuchowa "Drogi ku niepodległości".
23 SP - Obietnica zuchowa.
22 ZS - Zebranie rady rodziców.
19 SP - Wyjazd do Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych w Zamościu.
18 ZS - Udział reprezentacji zespołu w spotkaniu integracyjnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku.
17 ZS - Udział reprezentacji zespołu w nadaniu imienia - Henryka Sienkiewicza - Zespołowi Szkół w Siedliszczu.
16 SP - Konkurs czytelniczy "Czy znasz wiersze J. Tuwima?".
15 G - Członkowie Szkolnego Klubu Odkrywców byli na podsumowaniu konkursu "Nad wszystko inne ceń strony rodzinne".
15 G - Wycieczka do Zamościa.
14 SP - Wycieczka do Teatru Muzycznego w Lublinie na spektakl "Kot w butach".
10 ZS - Apel "Rocznica odzyskania niepodległości".
10 SP,G - Wieczornica "Spotkanie pokoleń".
9 G - Udział w międzygminnym turnieju piłki siatkowej w Miączynie.
8 SP - Mistrzostwa w tenisie stołowym.
8 G - Wycieczka do Zamościa.
4 P - Wycieczka do lasu.
3 SP - Wycieczka do lasu.

Co się wydarzyło w październiku 2004 roku?

dzień informacja
G - Sadzenie drzewek i krzewów.
SP - Wycieczka do piekarni.
SP - Wycieczka do ciepłowni.
SP - Spotkanie z policjantem.
P - Konkurs plastyczny "Jesienny obrazek".
SP - Sadzenie krzewów i drzewek.
26-30 ZS - Porządkowanie grobów żołnierskich i nauczycielskich.
SP - Spotkanie uczniów z psychologiem.
27 SP - Montaż literacki "Książka nasz przyjaciel".
27 SP - Wycieczka do lasu.
26 ZS - Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej.
25 ZS - Obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych.
20 SP - Wycieczka do lasu.
21 G - Otrzęsiny uczniów klasy pierwszej.
19 SP - Wycieczka do Lokalnego Punktu Informacji Europejskiej w Zamościu.
SP - Mistrzostwa w tenisie stołowym.
13 ZS - Akademia z okazji Dnia Nauczyciela.
10 ZS - Dzień Papieski.
8 P - Spotkanie rodziców z psychologiem.
7-8 SP,G - Wycieczka uczniów - Bieszczady.
6-8 G - Pielgrzymka uczniów klasy III do Częstochowy.
G - Mistrzostwa w tenisie stołowym.
P - Bal Jesieni.
SP - Konkurs ekologiczno - przyrodniczy dla uczniów klasy VI.
SP - Pasowanie na wychowanka świetlicy.
1 SP - Wycieczka do Zamościa, do schroniska dla zwierząt.

Co się wydarzyło we wrześniu 2004 roku?

dzień informacja
30 G - Zabawa taneczna.
30 SP - Ślubowanie uczniów klasy pierwszej.
30 G - Rajd rowerowy po okolicy.
29 SP - Spotkanie "Czytajmy razem".
29 SP - Wycieczka do Lublina.
28 P - Spotkanie z bajką.
24 G - Apel z okazji akcji "Sprzątanie Świata".
24 SP - Apel z okazji akcji "Sprzątanie Świata".
22 G - Udział w pokazach naukowych organizowanych przez UMCS w Lublinie.
22 P - Pożegnanie lata.
22 ZS - Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej.
20 ZS - Zebranie Rady Rodziców.
20 P - Spotkanie dzieci z policjantem.
19 ZS - Współorganizacja "Białej Niedzieli".
19 ZS - Część artystyczna gminnej uroczystości z okazji 65 rocznicy ofiar września 1939 r.
17 G - Wycieczka do Włodawy na VII Festiwal Trzech Kultur.
17 ZS - Rozpoczęcie akcji zbiórki zużytych tonerów.
15-17 G - Udział w rajdzie-konkursie IPN "Szlakiem walk wrześniowych 1939 r.".
15 SP - Wybory do Samorządu Uczniowskiego
14 SP - Spotkanie uczniów klasy I z policjantem.
10 G - Wybory do Samorządu Uczniowskiego
6 ZS - Uczczenie minutą ciszy pamięci uczniów, nauczycieli i ich najbliższych, którzy zginęli w Biesłanie.
1 ZS - Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej.
1 ZS - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

Ostatnia aktualizacja: 11.08.2010