Nauczyciele - zespołu szkół

Nazwisko i imię Funkcja
Kulik Henryk dyrektor zespołu
Fik Barbara wicedyrektor zespołu
Hołosyniuk Małgorzata nauczycielka przedszkola
Danilczuk Elżbieta nauczycielka przedszkola
Bednaruk Jolanta nauczycielka przedszkola
Swatko Elżbieta nauczycielka przedszkola
Pomazanka Elżbieta nauczycielka kształcenia zintegrowanego
Marnik Lucyna nauczycielka kształcenia zintegrowanego
Kudyba Jarosław nauczycielka kształcenia zintegrowanego
Sieczkowska Jolanta nauczycielka kształcenia zintegrowanego
Kudyba Agata nauczycielka kształcenia zintegrowanego
Boczkowska Janina nauczycielka kształcenia zintegrowanego
Kondrat Barbara nauczycielka kształcenia zintegrowanego
Radelczuk Ewa nauczycielka kształcenia zintegrowanego
ks.Budzyński Stanisław nauczyciel religii
ks.Bomba Tomasz nauczyciel religii
Litwin Anna nauczycielka religii
Jańczuk Barbara nauczycielka religii
Litwin Henryka nauczycielka języka polskiego
Słowik Anna nauczycielka języka polskiego
Pieczykolan Renata nauczycielka języka polskiego
Goździejewska Teresa nauczycielka języka polskiego
Jochaniuk Marzena nauczycielka języka polskiego
Orzechowska Mirosława nauczycielka języka rosyjskiego
Dzieńkowska Aneta nauczycielka języka francuskiego
Jaworska Beata nauczycielka języka francuskiego
Brzezińska Elżbieta nauczycielka języka niemieckiego
Sawicka Dorota nauczycielka języka niemieckiego
Widyma Elżbieta nauczycielka historii
Bednarczuk Zofia nauczycielka przyrody, biologii
Bednaruk Eliza nauczycielka fizyki
Kanarszczuk Jadwiga nauczycielka geografii
Jaroszyńska Grażyna nauczycielka chemii
Surma Irena nauczycielka matematyki
Salińska Marzena nauczycielka matematyki
Kulik Renata nauczycielka matematyki, informatyki
Zapalska Dorota nauczycielka matematyki
Greniuk Zofia nauczycielka sztuki
Kanikuła Edward nauczyciel sztuki
Pedowska Hanna nauczycielka wychowania fizycznego
Hołosyniuk Wojciech nauczyciel wychowania fizycznego
Jaworski Jacek nauczyciel wychowania fizycznego
Bodnar Piotr nauczyciel wychowania fizycznego
Momot Bożena bibliotekarka
Kodeniec Daria bibliotekarka
Panas Mirosława wychowawca świetlicy
Wróbel Krystyna wychowawca świetlicy
Kanikuła Ewa wychowawca świetlicy
Soroka Elżbieta wychowawca świetlicy

Ostatnia aktualizacja: 09.08.2010