Nauczyciele - zespołu szkół

nazwisko i imię funkcja
Kulik Henryk dyrektor zespołu
Fik Barbara wicedyrektor zespołu
Hołosyniuk Małgorzata nauczycielka przedszkola
Danilczuk Elżbieta nauczycielka przedszkola
Bednaruk Jolanta nauczycielka przedszkola
Swatko Elżbieta nauczycielka przedszkola
Pomazanka Elżbieta nauczycielka kształcenia zintegrowanego
Marnik Lucyna nauczycielka kształcenia zintegrowanego
Kudyba Jarosław nauczyciel kształcenia zintegrowanego
Sieczkowska Jolanta nauczycielka kształcenia zintegrowanego
Kudyba Agata nauczycielka kształcenia zintegrowanego
Boczkowska Janina nauczycielka kształcenia zintegrowanego
Kondrat Barbara nauczycielka kształcenia zintegrowanego
Radelczuk Ewa nauczycielka kształcenia zintegrowanego, pedagog
Wróbel Krystyna nauczycielka kształcenia zintegrowanego
ks.Budzyński Stanisław nauczyciel religii
ks.Palonka Adam nauczyciel religii
ks.Piasecki Jerzy nauczyciel religii
Jańczuk Barbara nauczycielka religii
Litwin Henryka nauczycielka języka polskiego
Pieczykolan Renata nauczycielka języka polskiego
Goździejewska Teresa nauczycielka języka polskiego
Kozar Marzena nauczycielka języka polskiego
Orzechowska Mirosława nauczycielka języka rosyjskiego,języka polskiego
Dzieńkowska Aneta nauczycielka języka francuskiego
Jaworska Beata nauczycielka języka francuskiego
Komajda Monika nauczycielka języka francuskiego
Tyszko Edyta nauczycielka języka niemieckiego
Widyma Elżbieta nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie
Greniuk Waldemar nauczyciel historii
Bednarczuk Zofia nauczycielka przyrody, biologii
Bednaruk Eliza nauczycielka fizyki i astronomii
Kanarszczuk Jadwiga nauczycielka geografii
Jaroszyńska Grażyna nauczycielka chemii, matematyki
Salińska Marzena nauczycielka matematyki
Pawłowska Maria nauczycielka matematyki
Kulik Renata nauczycielka matematyki, informatyki
Zapalska Dorota nauczycielka matematyki
Greniuk Zofia nauczycielka plastyki, informatyki
Kanikuła Edward nauczyciel muzyki, wychowania fizycznego
Pedowska Hanna nauczycielka wychowania fizycznego
Hołosyniuk Wojciech nauczyciel wychowania fizycznego
Momot Bożena bibliotekarka
Kodeniec Daria bibliotekarka
Panas Mirosława wychowawca świetlicy
Kanikuła Ewa wychowawca świetlicy
Soroka Elżbieta wychowawca świetlicy

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2010