Nauczyciele - zespołu szkół

Nazwisko i imię Funkcja
Kulik Henryk dyrektor zespołu
Fik Barbara wicedyrektor zespołu, nauczycielka kształcenia zintegrowanego
Widyma Elżbieta wicedyrektor zespołu, nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie
Hołosyniuk Małgorzata nauczycielka przedszkola
Danilczuk Elżbieta nauczycielka przedszkola
Bednaruk vel Bedanrczuk Jolanta nauczycielka przedszkola, opiekunka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły
Swatko Elżbieta nauczycielka przedszkola
Pomazanka Elżbieta nauczycielka kształcenia zintegrowanego
Marnik Lucyna nauczycielka kształcenia zintegrowanego
Kudyba Jarosław nauczyciel kształcenia zintegrowanego
Sieczkowska Jolanta nauczycielka kształcenia zintegrowanego, opiekunka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły
Kudyba Agata nauczycielka kształcenia zintegrowanego
Boczkowska Janina nauczycielka kształcenia zintegrowanego, opiekunka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły
Kondrat Barbara nauczycielka kształcenia zintegrowanego
Wróbel Krystyna nauczycielka kształcenia zintegrowanego
Radelczuk Ewa pedagog
Zielińska Eliza logopeda, nauczycielka języka polskiego
ks.Budzyński Stanisław nauczyciel religii
ks.Szeptuch Piotr nauczyciel religii
ks.Piasecki Jerzy nauczyciel religii
Jańczuk Barbara nauczycielka religii
Pieczykolan Renata nauczycielka języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie
Goździejewska Teresa nauczycielka języka polskiego
Kozar Marzena nauczycielka języka polskiego
Orzechowska Mirosława nauczycielka języka polskiego
Jałowicka Agnieszka opiekunka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły, nauczycielka języka polskiego
Szymala Kalina nauczycielka języka francuskiego
Jaworska Beata nauczycielka języka francuskiego
Komajda Monika nauczycielka języka francuskiego
Tyszko Edyta nauczycielka języka niemieckiego
Danilczuk Anna nauczycielka języka niemieckiego,opiekunka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły
Brzezińska Katarzyna nauczycielka języka angielskiego
Greniuk Waldemar nauczyciel historii
Bednarczuk Zofia nauczycielka przyrody, biologii
Bednaruk Eliza nauczycielka fizyki i astronomii, techniki
Kanarszczuk Jadwiga nauczycielka geografii, przyrody
Jaroszyńska Grażyna nauczycielka chemii, matematyki
Salińska Marzena nauczycielka matematyki
Pawłowska Maria nauczycielka matematyki
Kulik Renata nauczycielka matematyki, informatyki
Karczmarz Iwona nauczycielka informatyki
Zapalska Dorota nauczycielka matematyki
Greniuk Zofia nauczycielka plastyki, informatyki
Kanikuła Edward nauczyciel muzyki, wychowania fizycznego
Pedowska Hanna nauczycielka wychowania fizycznego
Hołosyniuk Wojciech nauczyciel wychowania fizycznego
Karczmarz Krzysztof nauczyciel wychowania fizycznego
Momot Bożena bibliotekarka
Kodeniec Daria bibliotekarka
Panas Mirosława wychowawca świetlicy, opiekunka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły
Kanikuła Ewa wychowawca świetlicy
Soroka Elżbieta wychowawca świetlicy, opiekunka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2010