Nauczyciele - zespołu szkół

Nazwisko i imię Funkcja E-mail
Widyma Elżbieta dyrektor zespołu (od 01.04.2008 r.),
nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie
Dyrektor
Fik Barbara wicedyrektor zespołu, nauczycielka kształcenia zintegrowanego Wicedyrektor
Hołosyniuk Małgorzata nauczycielka przedszkola
Danilczuk Elżbieta nauczycielka przedszkola
Bednaruk vel Bedanrczuk Jolanta nauczycielka przedszkola
Swatko Elżbieta nauczycielka przedszkola
Pomazanka Elżbieta nauczycielka kształcenia zintegrowanego
Marnik Lucyna nauczycielka kształcenia zintegrowanego
Kudyba Jarosław nauczyciel kształcenia zintegrowanego
Sieczkowska Jolanta nauczycielka kształcenia zintegrowanego
Kudyba Agata nauczycielka kształcenia zintegrowanego
Boczkowska Janina opiekunka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły
Kondrat Barbara nauczycielka kształcenia zintegrowanego
Wróbel Krystyna nauczycielka zajęć rewalidacyjnych
Radelczuk Ewa pedagog
ks.Budzyński Stanisław nauczyciel religii
ks.Furmaniak Mateusz nauczyciel religii
ks.Barszczowski Marek nauczyciel religii
Jańczuk Barbara nauczycielka religii
Pieczykolan Renata nauczycielka języka polskiego
Goździejewska Teresa nauczycielka języka polskiego
Kozar Marzena nauczycielka języka polskiego
Jałowicka Agnieszka nauczycielka języka polskiego, opiekunka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły
Jaworska Beata nauczycielka języka francuskiego, opiekunka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły
Szatraj Joanna nauczycielka języka angielskiego
Tyszko Edyta nauczycielka języka niemieckiego
Zdun Agnieszka nauczycielka języka polskiego (do 31.12.2008 r.)
Danilczuk Anna nauczycielka języka niemieckiego, opiekunka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły
Greniuk Waldemar nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie
Bednarczuk Zofia nauczycielka przyrody, biologii
Kanarszczuk Jadwiga nauczycielka geografii, przyrody
Jaroszyńska Grażyna nauczycielka chemii, matematyki
Pazdan Urszula nauczycielka fizyki i astronomii
Salińska Marzena nauczycielka matematyki
Pawłowska Maria nauczycielka matematyki
Kulik Renata nauczycielka matematyki, informatyki
Karczmarz Iwona nauczycielka matematyki, informatyki
Zapalska Dorota nauczycielka matematyki, opiekunka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły
Greniuk Zofia nauczycielka plastyki, informatyki, techniki
Kanikuła Edward nauczyciel muzyki, wychowania fizycznego
Pedowska Hanna nauczycielka wychowania fizycznego
Hołosyniuk Wojciech nauczyciel wychowania fizycznego
Karczmarz Krzysztof nauczyciel wychowania fizycznego
Momot Bożena bibliotekarka
Kodeniec Daria bibliotekarka
Panas Mirosława wychowawca świetlicy, opiekunka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły
Kanikuła Ewa wychowawca świetlicy, opiekunka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły
Soroka Elżbieta wychowawca świetlicy, opiekunka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2010