Lista nauczycieli Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

opracowanie - Hanna Pedowska


Nazwisko i imię nauczyciela Przedmiot nauczany/stanowisko Strony nauczycieli(nieaktywne)
1. Bednarczuk Zofia biologia
2. Bednaruk Eliza fizyka i astronomia, technika
3. Bednaruk Jolanta oddział przedszkolny

 

4. Boczkowska Janina kształcenie zintegrowane

 

5. Bodnar Piotr wychowanie fizyczne

 

6. ks.Bomba Tomasz religia

 

7. Danilczuk Elżbieta oddział przedszkolny

 

8. Dzieńkowska Aneta język francuski 

 

9. Fik Barbara kształcenie zintegrowane/ wicedyrektor

 

10. Goździejewska Teresa język polski

 

11. Greniuk Waldemar historia/ urlop bezpłatny

 

12. Greniuk Zofia sztuka, informatyka

 

13. Gruszka Dorota matematyka

 

14. Hołosyniuk Małgorzata edukacja wczesnoszkolna

 

15. Hołosyniuk Wojciech wychowanie fizyczne

 

16. Jańczuk Barbara religia

 

17. Jaroszyńska Grażyna chemia

 

18. Jaworska Beata język francuski

 

19. Jaworski Jacek wychowanie fizyczne

 

20. Jochaniuk Maria język polski

 

21. Kanarszczuk Jadwiga geografia, przyroda

 

22. Kanikuła Edward sztuka

 

23. Kanikuła Ewa wychowawca świetlicy

 

24. Kodeniec Daria bibliotekarka

 

25. Kondrat Barbara kształcenie zintegrowane

 

26. Kudyba Agata kształcenie zintegrowane

 

27. Kudyba Jarosław kształcenie zintegrowane

 

28. Kulik Henryk matematyka/ dyrektor

 

29. Kulik Renata matematyka, informatyka

 

30. Litwin Henryka język polski

 

31. Marnik Lucyna kształcenie zintegrowane

 

32. Momot Bożena bibliotekarka

 

33. Muda Urszula język niemiecki

 

34. Orzechowska Mirosława język rosyjski

 

35.Panas Mirosława

kształcenie zintegrowane

 

36. Pedowska Hanna wychowanie fizyczne,zajęcia korekcyjne

 

37. Pieczykolan Renata język polski

 

38. Pomazanka Elżbieta kształcenie zintegrowane

 

39. Radelczuk Ewa wychowawca świetlicy

 

40. Salińska Marzena matematyka

 

41. Sawicka Dorota religia

 

42. Sieczkowska Jolanta kształcenie zintegrowane

 

43. Słowik Anna język polski

 

44. Soroka Elżbieta edukacja wczesnoszkolna/ opiekun nad dziećmi podczas dowożenia

 

45. Surma Irena matematyka

 

46. Swatko Elżbieta edukacja wczesnoszkolna

 

47. Widyma Elżbieta historia, wiedza o społeczeństwie

 

48. Wróbel Krystyna kształcenie zintegrowane 

 


Ostatnia aktualizacja: 10.08.2010