Gimnazjum Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

O gimnazjum
        Do gimnazjum uczęszcza 153 uczniów (stan na 15.10.2012).
        W gimnazjum jest 8 oddziałów (stan na 15.10.2012).
        Gimnazjum uzyskało certyfikat "Szkoła bez przemocy".

rok szkolny 2010/2011

rok szkolny 2009/2010

        Gimnazjum otrzymało w roku szkolnym 2010/2011 tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów".

        W szkole wydawana jest gazetka "Szkolności".
        W gimnazjum działają kluby, zespoły europejskie, ekologiczne, .....
        Uczniowie mogą uczęszczać na różnorodne zajęcia pozalekcyjne (Special interests group, Interessengemeinschaften, clubs pour les eleves).
        Gimnazjum jest "Szkołą z klasą".

        Gimnazjum zespołu posiada certyfikat "Znak Jakości Interkl@sy" przyznany na lata 2008-2009.
        Gimnazjum zespołu posiada certyfikat "Znak Jakości Interkl@sy" przyznany na lata 2004-2006.
        Gimnazjum zespołu posiadał certyfikat "Znak Jakości Interkl@sy" przyznany na lata 2002-2003.
        Gimnazjum uzyskało certyfikaty "Lego", "Cogito", "Ago" ("Czytam", "Myślę", "Działam").