Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

O szkole podstawowej
        W szkole uczy się 231 uczniów (stan na 15.10.2012).
        W szkole jest 12 oddziałów klas I - VI (stan na 15.10.2012).
        W świetlicy są cztery grupy wychowanków.
        Uczniowie mogą korzystać ze śniadań i obiadów w stołówce szkolnej.
        Uczniowie dowożeni są szkolnym autobusem oraz autobusami wynajętymi z firm przewozowych.
        W szkole wydawana jest gazetka "Redaktorek".
        W szkole wydawana jest gazetka "Katechecik".
        W szkole działają kluby, zespoły - europejskie, teatralne, muzyczne, ...
        Uczniowie mogą uczęszczać na różnorodne zajęcia pozalekcyjne (Special interests group, Interessengemeinschaften, clubs pour les eleves).
        Szkoła podstawowa otrzymała certyfikat "Szkoła bez przemocy".

rok szkolny 2010/2011

rok szkolny 2009/2010

        Szkoła podstawowa otrzymała w roku szkolnym 2010/2011 tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów".

        Szkoła podstawowa jest "Szkołą z klasą".

        Szkoła podstawowa zespołu posiada certyfikat "Znak Jakości Interkl@sy" przyznany na lata 2004-2006.
        Szkoła podstawowa zespołu posiada certyfikat "Znak Jakości Interkl@sy" przyznany na lata 2008-2009.
        Szkoła podstawowa uzyskała certyfikaty "Lego", "Cogito", "Ago" ("Czytam", "Myślę", "Działam").