„Odrabianki”

codziennie godz. 13.30 - 14.30

   Głównym celem zajęć jest pomoc uczniom w odrabianiu prac domowych oraz wpojenie nawyku systematycznego uczenia się. Uczniowie mogą przygotowywać się do lekcji pod kierunkiem nauczyciela, mogą również skorzystać z pomocy koleżeńskiej. Na „odrabiankach” młodzież poznaje wybrane metody sprawnego uczenia się.

Efekty:

- uczniowie mając dostępu do Internetu mogą przygotować referaty i prace domowe na bieżące zajęcia lekcyjne;

- uczniowie mający trudności w nauce korzystają z pomocy nauczyciela w odrabianiu pracy domowej;

- uzyskują pomoc w szukaniu informacji w encyklopediach i słownikach;

- młodzież ma możliwość oglądania filmów edukacyjnych związanych z lekturą szkolną;


    Z obserwacji wynika, że nie tylko słabsi uczniowie korzystają z zajęć, uczniowie zdolni mają okazję do rozwijania swoich zainteresowań korzystają z bogatej oferty gier edukacyjnych i logicznych  dostępnych w świetlicy.

    Zajęcia prowadzą:


powrót do strony głównej