Document made with Nvu


Zajęcia   teatralne 

Rozbudzają zainteresowania  uczniów teatrem, przygotowują do świadomego uczestnictwa w kulturze, obcowania ze sztuką, bywania w teatrze, rozwijają wrażliwość estetyczną. 

Umożliwiają czynny udział w życiu kulturalnym szkoły, zaangażowanie w realizację imprez szkolnych.

Wigilia w Świetlicy Środowiskowej

Stół wigilijny przygotowany przez grupę kulinarną Jasełka w wykonaniu członków świetlicy Uroczyste rozpoczęcie wieczerzy wigilijnej

strona główna